Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Katekumenatet internationellt

Sverige

Katekumenatet rotades i Svenska kyrkan på 1990-talet. I dag finns katekumenatgrupepr i så gott som alla stift.

Katekumenatet i Svenska kyrkan


Nätverket för katekumenatet webbsida


USA

Seattle, Phinney Ridge Lutheran Church

Tyskland

Katolska kyrkan i Tyskland
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)