Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Därför tycker jag om vuxenkatekumenatet


Jag tycker om vuxenkatekumenatet därför att det tar varje människa på allvar. Varje sökare är en Guds gåva till församlingen. I varje människas liv handlar Gud redan. Därför är varje människas liv, erfarenheter och tankar viktiga.

Jag tycker om vuxenkatekumenatet därför att det är knutet till lokalförsamlingen. Där finns platsen att höra till och växa till. Där finns möjligheten att få stöd av medvandrare på vägen. Där finns möjlighet för medlemmar i församlingen att vara medkristna och ta ansvar.

Jag tycker om vuxenkatekumenatet därför att det vilar i en stadig kyrklig tradition med rötter i urkyrkan. Vuxenvägen till tro går genom kyrkoåret och dess gudstjänster, genom dop och nattvardsfirande. Vår personliga livsväg korsar kyrkans huvudstråk och ett inspirerande samtal föds.

Robert Lemberg
Kyrkoherde Pernå församling
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)