Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Material

Katekumenatet ett idematerial.pdf
Ett material ur finländskt perspektiv och byggt på erfarenheter av Katekumenatet i församlingar i Finland.
Pris 15 € + postkostnader
Kan beställas från Kyrkostyrelsens publikationsavdelning på adressen evl.fi/publikationerEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)