Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Gudstjänster

Katekumenatet hör enligt den tidiga kyrkans tradition till kärnan i församlingens liv.

Katekumenerna inbjuds till församlingens gudstjänstliv: söndagens högmässa, kvällsgudstjänster och veckomässor eller andra gudstjänster som Taizé-mässor, Tomasmässor och liknande där gruppdeltagarna har en tydlig plats i församlingen.

Gudstjänsterna är en viktig del av katekumenatet och firas under olika tider av kyrkoåret. I många församlingar har man goda erfarenheter av att varje katekumenatträff inleds eller avslutas med en veckomässa. Under året uppmuntras deltagarna att vara aktiva i församlingens gudstjänstliv, både i planering och förverkligande.


Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)