Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Katekumenatåret

Året med katekumenat delas in i fyra avsnitt. De är välkomnande, växande, fördjupning och gemenskap. Till varje avsnitt hör en gudstjänst som understryker och markerar det avsnitt som behandlas. Gruppen deltar under året i församlingens gudstjänstliv. På så sätt kopplas katekumenatet till kyrkoåret.

A. Välkomnandet infaller vanligtvis under tiden efter pingst eller trettondagen. Tanken är att medlemmarna i gruppen lär känna varandra. Man lyssnar och samlar in deltagarnas frågor om livet och tron. Tillsammans planerar man temat för de olika gruppträffarna. Efter de tre första samlingarna kan var och en bestämma om man vill fortsätta i gruppen eller inte.

Vid välkomstgudstjänsten hälsar församlingen deltagarna i katekumenatgruppen välkomna.

B. Växandet är en period då man får möjlighet att dela sina egna erfarenheter av den kristna tron i samtalen om de frågor som ställts. Genom delandet får man också fördjupa sig i de grundläggande trosfrågorna. Under tillväxtperioden fokuserar man också på Bibeln och Jesu undervisning.

På växandet följer en kallelsegudstjänst som helst firas i början av advents- eller fastetiden .

C. Fördjupningen är en period avdelad för självrannsakan och möjlighet till förändring. Fördjupningsperioden leder fram till en doperinran som firas i samband med påsknattens mässa eller vid pingst.
Om katekumenatets innehåll motsvarar den undervisning som förutsätts för konfirmationsundervisning för vuxna kan den som vill bli döpt eller konfirmerad bli det i samband med mässan. Här följer vi den tidiga kyrkans tradition med dop på påskdagen.

Fördjupningen utmynnar i påsknattens mässa. Här kan man ta in ett moment av doperinran och den som inte är döpt och vill bli det kan bli döpt.

D. Gemenskapstiden erbjuder möjlighet att se församlingen som en tillväxtplats. Vi funderar över ett vardagsliv där vi kan leva ut dopet och tron. Vid pingst eller under adventstiden firas en sändningsmässa där deltagarna uppmuntras att fundera över sin kallelse i vardagslivet och sin plats i församlingen.

Gemenskapstiden och katekumenatåret avslutas med sändningsgudstjänst på pingstdagen.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)