Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

En prästs erfarenheter

Då vi i dagens läge slår ihop kommuner, församlingar skapar vi allt större enheter och frågan lyder hur bevarar vi, hur skapar vi en församlingsgemenskap? Med församlingsgemenskap menar jag dels en gudstjänstgemenskap men också i övrigt en gemenskap som bygger på det att vi delar samma tro.

Med erfarenheter från katekumenatsarbetet i Esbo svenska församling vill jag lyfta fram att vi behöver skapa en helhet av att dels vända oss till icke-medlemmar och passiva medlemmar för att nå ut med vårt kristna budskap samt dels ge möjligheten för våra församlingsmedlemmar att växa som ansvarstagare i sin församling.

I katekumenatsgruppen kan man ta en liten roll som medvandrare utan stora förberedelser. Ändå är medvandraren (jmf. fadder) en andlig uppgift i det lilla. Katekumenatsgruppen erbjuder en församlingsgemenskap där det finns utrymme för att fråga, ifrågasätta, lyssna och växa. Att katekumenatsgruppen tillsammans går på vissa gudstjänster och diskuterar både före och efter innebär också att gemenskapen öppnar upp från den mindre gruppgemenskapen till en större församlingsgemenskap.

På sikt är katekumenatet inte ett enskilt projekt i sig utan broar byggs förutom till gudstjänstlivet också till andra verksamhetsformer. Svaret på hur vi formar strukturer i vår kyrka kan inte främst handla om större enheter, förvaltningsstrukturer mm. utan om hur vi bäst skapar förutsättningarna för att bygga och bevara en församlingsgemenskap.

Ulrik Sandell
kyrkoherde i Grankulla svenska församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)