Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

En medvandrares reflektioner

Hur tänker du...? Kan du förklara? Vad tror du om...? Varför? I vuxenkatekumenatet ställs det många frågor. I katekumenatet är alla frågor välkomna och tas på allvar. Alla frågor har inte ett enkelt svar, men genom att fundera tillsammans kommer vi ett steg närmare.

När jag första gången hörde ordet vuxenkatekumenat gick mina tankar till något krångligt, formellt och rentav omodernt. Men katekumenatet visade sig vara något helt annat. Det handlar helt enkelt om en grupp vuxna som träffas regelbundet under ett knappt år i en slags upptäckargrupp. Gruppen består av några sökare, några medvandrare och en ledare. För en deltagare är det kanske den första kristna gruppen han eller hon deltar i. För en annan är det en väg tillbaka in i församlingsgemenskapen.

Som sökare och medvandrare vandrar man trons väg tillsammans under en bestämd tid. Som medvandrare har jag har upplevt katekumenatet som en verklig mötesplats. I katekumenatet har varje person något viktigt att bidra med. Var och en har sin egen livsberättelse, sina frågor och erfarenheter, vilket också skapar innehållet i katekumenatet. Vi har vandrat olika länge på trons väg, livet har fört oss genom olika saker och vi har olika erfarenheter av Gud och tron. Vi möts och delar med oss av våra erfarenheter. För en sökare som är ny i tron är det till hjälp att få diskutera sina frågor med dem som vandrat längre i tron. Som medvandrare fungerar man både som stöd och bollplank.

För en medvandrare som varit troende en längre tid ger det mycket att se saker ur sökarens perspektiv. Att ta del av andras synsätt är lärorikt. Att ställas inför frågor, att själv formulera sin tro och gå igenom grundstenarna i den kristna tron med egna ord är också givande på många sätt. Medvandraren är ingen expert som har alla svar, utan det handlar om att söka svaren tillsammans. Det är i allra högsta grad ett ömsesidigt lärande och som medvandrare har jag upplevt att jag själv samtidigt har fördjupats i tron.

Något som jag upplever som bästa med katekumenatet är att utgångspunkten är deltagarnas egna liv och erfarenheter. Det är en plats där man skapar ett innehåll som utgår från sökarnas frågor. Då blir innehållet också både relevant och intressant för deltagarna. Avsikten är ju att den enskilda deltagaren ska känna att ”det här berör mig, det angår mitt liv”. Eftersom man träffas regelbundet under en längre tid växer också förtroendet i gruppen med tiden, något som gör det goda samtalet möjligt.

Katekumenatet är en process. Katekumenerna vandrar och växer i tron tillsammans genom undervisning och vägledning. Katekumenatet ger rum för det långsamma växandet, där deltagarna upptäcker innebörden i tron på sitt eget sätt, i egen takt. Tillsammans går vi steg för steg djupare i tron, steg för steg närmare Jesus.

För mig har tiden som medvandrare i katekumenatet varit mycket berikande. Det är uppmuntrande och glädjande att se att Gud kallar människor till sig - också dem som står mitt i livet med familjeliv, arbetskarriär och annat engagemang. Det finns ett behov av mötesplatser för vuxna som vill samtala om frågor som rör tro och liv, mål och mening. Katekumenatet möter det behovet väl. Sökare eller medvandrare, vi har samma längtan: att fördjupa relationen med den levande Guden och vandra med Honom. Det är det främsta skälet till att vi samlas till katekumenatskvällarna!

Annika Östergård
Medvandrare i Vasa svenska församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)