Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Ekumenik

Katekumenatet har bevarats både i den ortodoxa (www.ort.fi) och den katolska (www.catholic.fi) kyrkans undervisning. I den Ortodoxa kyrkan i Finland har katekumenatet igen aktualiserats och det har förstärkts fr.o.m. 1960-talet. I den Ortodoxa kyrkan i Ryssland har man på ett betydande sätt tagit i bruk katekumenatet efter att Sovjetunionen föll samman och kyrkorna blev friare.


Sedan 1971 ordnas regelbundet ekumeniska katekumenatkonferenser som går under namnet Eurocat. Där deltar representanter för de kyrkor som arbetar med katekumenatet.


Teman som tagits upp under de senaste åren har bl.a. varit

  • Katekumenatet och dopet som kyrkans grundläggande uppgift
  • Vilken plats har dopet i dagens kyrka?
  • Kan man fördjupas i tron utan gudstjänst?
  • Landmärken på trons väg
  • Katekumenatet och dopmedvetenhet
Katekumenatet som modell för en vuxen väg till tro har visat sig vara livskraftig. Den har spritt sig till olika kyrkor i Västeuropa, USA och Kanada. Katekumenatet har tillämpats bl.a. i den romersk-katolska kyrkan i Frankrike, de anglikanska kyrkorna i USA och England och i Svenska Kyrkan.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)