Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Katekumenatets rötter

Katekumenatet har sina rötter i den tidiga kyrkans dopförberedande undervisning och tradition att leda vuxna in i kyrkans gemenskap. Också under den första kyrkans tid präglades kyrkans omvärld av värdepluralism och en mångfald av andliga strömningar. Katekumenatet kan därför vara en lämplig modell också i vår tid.

Det nya katekumenatet har utvecklats som en gräsrotsrörelse i Frankrike från mitten av 1900-talet. redan från början fanns en klar koppling till dopet.

I de romersk-katolska församlingarna fanns en oro över att antalet dop minskade och att dopet verkade vara en formalitet eller rit. Några församlingar tog arbetade med att utveckla dopundervisningen för vuxna. Man utbytte erfarenheter och sökte nya modeller. Detta ledde småningom till att en ny tillämpning av katekumenatet växte fram.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)