Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Typiska drag och principer

De typiska dragen och principerna för vuxenkatekumenatet är:
  • gruppsamtalen grundar sig på deltagarnas egna frågor, det finns inget färdigt kursmaterial
  • i gruppen har var och en möjlighet och rätt att ställa frågor och söka svar på dem tillsammans med de andra i gruppen
  • gudstjänstlivet utgör en central del i katekumenatet (gudstjänster, veckomässor, andakter o.s.v.)
  • till gruppen hör 4-10 deltagare och medvandrare, en ledare som är en församlingsbo och en präst som fungerar som stöd i bakgrunden och ansvarar för gudstjänsterna
  • gruppen kan starta antingen på hösten eller i början av ett kalenderår och träffas under cirka ett år
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)