Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Vuxenkatekumenatet

Den grundläggande tanken med katekumenatet är att man tillsammans söker svar på de frågor om livet och den kristna tron som gruppmedlemmarna har. För de flesta grupperna handlar det om en cirka ett år lång process.
Syftet med katekumenatet är att deltagarna ska få möjlighet att fördjupas och växa i den kristna tron. Katekumenatet är ett alternativ också för den som vill förbereda sig för dop eller delta i konfirmandundervisning för vuxna.

Katekumenatet har sina rötter djupt i den kristna kyrkans tradition. I urkyrkan kallades de som fick dopförberedande undervisning för katekumener. Ordet katekumenat kommer från grekiskans katechein som betyder vägleda, handleda, undervisa.

Aktuellt

Nätverksdag 9.3.2016
- Program (pdf)
- Anmälan senast 29.2.2016

Katekumenatet ett idematerial.pdf

Katekumenatbroschyr.pdf

Katekumenatvägen pdf

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)